Kostenreductie - Samen met u verbeteren we het rendement van uw bedrijf.

Onze opdrachtgevers zijn ondernemingen die vaak niet tot structurele kostenbesparingen toekomen. Met behulp van een organisatie scan kunnen we aangeven hoe we de kosten in uw onderneming terug kunnen brengen.

We kunnen uw besparingspotentieel snel inzichtelijk maken. Met behulp van onze Inkoop Monitor © kunnen we uw inkoopproces optimaliseren. Hiermee analyseren we uw inkoop- en logistieke kosten en komen samen met u tot een strategie hoe, waar en met hoeveel uw rendement verbeterd kan worden. Kwaliteitsnivo, prijzen en continueringscriteria nemen we als de belangrijkste criteria mee in onze aanpak. Op die manier is gewaarborgd dat besparingen niet alleen "voor de korte termijn" worden gerealiseerd, maar bestendig zijn. Dit is meteen al directe winst voor u.

Met onze Cost Reduction Monitor ™ kunnen we voor uw onderneming besparingen realiseren. De te realiseren kostenreducties maken wij met u, uw controller en andere stakeholders op basis van heldere definities inzichtelijk. Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent. Onze inzet kunt u betalen op basis van een vooraf overeengekomen percentage van de gerealiseerde kostenreductie.

Mocht uit onze scan blijken dat u reeds een optimale kostenbalans heeft dan is dat voor u een gerust gevoel. En het levert uw organisatie winst op !!!!!

Resultaten voor uw onderneming.

Deze scan levert op korte termijn zicht op welke kosten bespaard kan worden. Hierbij valt onder meer te denken aan:

  • Inzicht in budgetverbruik, transparantie van de financiële bedrijfsvoering
  • Verbeteren van het inkoop- en logistieke proces
  • Contract-optimaliserings voorstellen
  • Terugdringen van Ziekteverzuim
  • Efficiëntere werkwijze
  • Wat kunnen we laten zonder dat er zaken fout gaan.
  • Debiteurenbeheer, versnelde inningen, etc.
  • Ideeënbus ten aanzien van efficiency en effectiviteit

No Cure/No Pay

Wat kan Cost Reduction uw onderneming bieden?

Dit doen we op no cure/no pay basis. Als er kostenbesparingen mogelijk zijn, op basis van onze kostenreductiescan zullen we aan de hand van een bewezen kostenreductieprogramma uw onderneming ondersteunen bij het realiseren van deze kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen. Inschakeling van Cost Reduction Consultancy leidt tot een verbeterd inzicht en een goede beheersing van de kosten door de inzet van een voor uw organisatie op maat gemaakt kostenreductieprogramma gebaseerd op een bewezen succesvolle methodiek. Het uitvoeren van een kostenreductiescan biedt THTH Management aan op basis van Uw winst: Rendements - en kwaliteitsverbeteringen

Cost Reduction Consultancy is een dienst van THTH Management .

THTH Management ondersteunt ondernemingen en organisaties o.a. bij het efficiënt managen van kosten. Uitgangspunt hierbij, is de verkrijging van een beter inzicht in de kosten en de prijs- & tariefstelling, het beter beheersen van de kosten en het uiteindelijk realiseren van rendementsverbetering. De opdrachtgever krijgt zekerheid dat de kosten, kostenstructuur - en prijsstelling van zijn organisatie (of zijn project) zich op het juiste niveau bevinden of gaan bevinden. Bekijk de website van THTH Management voor meer informatie.